Westerstraat 106

1015 MN Amsterdam

Het landhuis Kareol te Aerdenhout

Deze luchtfoto moet gemaakt zijn toen het landhuis nog ‘in welstand’ verkeerde. Duidelijk is te zien, dat ook de tuinen en het grote park eromheen schitterend aangelegd waren. Huis en omgeving vormden tesamen een ‘Gesamtkunstwerk’, geheel in de geest van Wagner. De Duitse kunstenaar Max Laeuger was de belangrijkste vormgever van de villa (binnen en buiten) en van de omgeving ervan.