Het Aeolian orgel uit het Landhuis Kareol

Tegelijk met de bouw van de villa Kareol (1908) heeft Julius Carl Bunge het orgel besteld. Het werd gebouwd door de orgelafdeling van The Aeolian Company, die gevestigd was in Garwood, New Jersey (V.S.). Bunge bestelde een betrekkelijk ‘klein’ exemplaar. Het was voorzien van twee klavieren, pedaal, 15 rijen orgelpijpen, ‘harp’ (metallofoon) en ‘chimes’ (klokkenspel) plus het automatische speelapparaat. Hij was daarmee de enige bezitter in ons land van een dergelijk type orgel. Hij was zo gesteld op dit instrument, dat hij later (1922) nog zo’n peperduur orgel liet bouwen voor zijn villa in Zwitserland. Dit orgel was nog een stuk groter (23 registers). Bij de bouw van de muziekkamer werd al plaats gemaakt voor het orgel. In de salon zag men alleen het front van het instrument, dat geheel ‘in zwelkast’ gebouwd was. De orgelkamer was via een deurtje aan de achterkant toegankelijk voor onderhoud en stemmen. Tegenover het front stond de speeltafel (op de plattegrond aangeduid met een S).

S

orgelkamer

orgelfront

De speeltafel werd speciaal voor Kareol gedecoreerd met houtsnijwerk door Joseph Wackerle. Net als de talrijke in het interieur en aan de buitengevels aangebrachte tegeltableaus (door Max Laeuger) waren ook deze decoraties geïnspireerd op scenes uit Wagner opera’s. Alleen het front van het orgel (foto rechts) is niet bewaard gebleven.