Westerstraat 106

1015 MN Amsterdam

Het Kareol-orgel Fonds

Kareol-orgel Fonds

Velen hebben in de loop der jaren bijgedragen aan het fonds dat de herbouw van het orgel financieel mogelijk moet maken.  Onlangs kon de aankoop van nog eens ca. 300 Aeolian Pipe organ rollen hieruit bekostigd worden. Samen met de diverse eerdere aankopen ten behoeve van de completering en de herbouw van het instrument is het Kareol-orgelfonds inmiddels aardig geslonken.

Wie wil bijdragen om de herbouw van het orgel te helpen bekostigen, kan een bedrag overmaken op gironummer NL15 INGB 0003708254 t.n.v. Vriendenkring Pianola Museum te Amsterdam, o.v.v. Kareol-orgel.

Kareol-orgelpijpen

In 1948 werd het orgel uit villa Kareol overgeplaatst naar de Eltheto kerk in Amsterdam oost. In 1992 viel deze kerk ten prooi aan de slopershamer. Ook het orgel werd als waardeloos beschouwd en voor de sloop bestemd. Net op tijd kon het Pianola Museum de teloorgang van het orgel voorkomen. Wel waren inmiddels al veel pijpen uit het orgel weggenomen. Orgeladviseur Professor Frits Stam en zijn zwager J.C. Janssen, die het orgel bestemd hadden voor de sloop, vertrokken volgens onze zegslieden “als dieven in de nacht met het mooiste pijpwerk” en waren merkwaardig genoeg niet bereid te vinden dit ten bate van de herbouw weer af te staan. "Gedane zaken nemen geen keer" was het schampere antwoord van 'orgelliefhebber' Stam.

Veel kerkgangers die orgelpijpen hadden gekocht ten bate van de kerkgemeente hebben wel de door hen gekochte pijpen weer afgestaan ten behoeve van de herbouw. Wie nog een of meer pijpen in zijn bezit heeft, wordt verzocht contact met het museum op te nemen.