Westerstraat 106

1015 MN Amsterdam

De Hollandia Kunstspel Muziekrollenfabriek

In 1923 begon een Amsterdamse ondernemer met de fabrikage van 88-toons (standaard) rollen. Dit was de enige fabriek op dit gebied in Nederland.

In de twintiger jaren bereikte de pianola-industrie het hoogtepunt van de produktie. In de VS was in 1925 meer dan de helft van de nieuw gebouwde instrumenten voorzien van een automatisch speelapparaat.
Ook in Nederland was de verkoop in die jaren het grootst. Gedurende korte tijd heeft de fa. Hollandia hiervan kunnen profiteren.

In 1928 liep de verkoop al zo terug (de komst van de radio en de elektrificatie van opname en weergave van de grammofoonplaat waren hier debet aan), dat de fabrikant de moed opgaf. Hij deed zijn bedrijf over aan een werknemer, die het maken van muziekrollen voortzette in de firma Euterpe.

Indien u geïnteresseerd bent in de geschiedenis van Hollandia en de muziekrollen die door deze fabrikant werden uitgebracht, kunt u de museum CD Renata bestellen. Het boekje geeft allerlei interessante details over de geschiedenis van de fabriek en over de gespeelde nummers.