Westerstraat 106

1015 MN Amsterdam

Amsterdamse en andere Nederlandse bouwers van automatische muziekinstrumenten
Harmanus Dolman werd geboren te Amsterdam op 5 augustus 1787. Hij trouwde op 4 augustus 1824 te Amsterdam met Maria Christina Jacobsen (geb. 1777). Bij zijn huwelijk wordt hij fortepianomaker genoemd. In het Bevolkingsregister van 1851 woont hij op de hoek van de Prinsengracht en de Weteringstraat, en staat hij te boek als muziekinstrumentenmaker.


In 1837 biedt Dolman een kabinet-orgel te koop aan. Het is niet duidelijk of hij dit orgel zelf gebouwd heeft.


Op 3 maart 1852 overlijdt Harmanus Dolman. Op 20 april van dat jaar wordt zijn inboedel geveild:


In zijn nalatenschap bevinden zich dus twee door hem gebouwde automatische orgels. Verdere berichten over door hem gebouwde instrumenten zijn niet gevonden. Ook zijn er, voorzover nu bekend, geen instrumenten van hem aanwezig in (museum)collecties.


Niettemin lijkt het bericht, dat Dolman als opvolger van Winkel beschouwd kan worden wel min of meer te kloppen. Hij was wellicht een van de werklieden, die voor Winkel gewerkt hebben, al wordt zijn naam in het testament van Winkel niet genoemd. Maar misschien werd daarmee niet meer bedoeld dan dat hij, als een van de weinige specialisten op het gebied van automatische orgels in Amsterdam, na de dood van Winkel in diens voetstappen getreden is.