Westerstraat 106

1015 MN Amsterdam

Landhuis Kareol in Aerdenhout, gebouwd in 1910, was een voor Nederland zeldzaam mooi voorbeeld van vroeg 20e eeuwse architectuur. De talrijke decoraties (met speciaal ontworpen tegels door de Duitse kunstenaar Max Laeuger) maakten het pand tot een waar cultuurmonument. Het werd echter tot ontzetting van vele cultuurminnaars in 1980 gesloopt. Dat het mogelijk was (en ongetwijfeld nog steeds is) voor een dergelijke daad van barbarisme in ons land toestemming te krijgen, geeft te denken. Het pand werd daartoe door toenmalig Minister van Cultuur Wallis de Vries van de Monumentenlijst geschrapt. Bovenstaande tekening werd gemaakt door Hans van der Horst, die zoals zeer velen, ontdaan was over de verlening van de sloopvergunning en de sloop van het pand van begin tot eind op tekeningen vastlegde. Deze werden gepubliceerd in het boek: ‘Kareol, ondergang van een monument’.


De Gemeente Bloemendaal heeft zich niet echt ingespannen om het pand te behouden. Men had blijkbaar meer belang bij de bouw van het appartementencomplex, dat nu op deze historische plek staat. De gemeente heeft waarschijnlijk alleen al aan OZB-opbrengsten van dit complex inmiddels een veelvoud van het bedrag opgestreken, dat voor het behoud van het pand nodig zou zijn geweest.