Westerstraat 106

1015 MN Amsterdam

Het Pianola Museum werkt aan een fantastisch plan, dat beoogt de muzieksalon van villa Kareol met het bijbehorende orgel geheel na te bouwen. Deze salon (op de eerste verdieping van het pand) zal ongeveer tachtig vierkante meter beslaan en zal ook voor museumconcerten en andere evenementen gebruikt kunnen gaan worden. Het bijkomende voordeel zal zijn, dat voor tentoonstelling en concerten aparte ruimten beschikbaar komen. Ook zal er dan eindelijk meer ruimte zijn voor het omvangrijke muziekrollenarchief, de blbliotheek en de museumwerkplaats.

Op 12 februari 2002 stopte een grote vrachtauto met een vrachtje uit Engeland voor het museum. Veertien zware langwerpige kisten werden uitgeladen en het museum binnengedragen. Daar zorgden zij in korte tijd voor een grote chaos: de inhoud bestond uit evenveel vrijwel complete registers afkomstig uit Aeolian Pipe Organ # 1458. Dit exemplaar werd enkele jaren na het Aeolian orgel uit villa Kareol gebouwd, waarvan de wederopbouw ondoenlijk was omdat een groot aantal pijpen ontbrak. Dankzij de talrijke donaties in het Kareol-orgelfonds waren wij in staat deze orgelpijpen van een Engelse verzamelaar over te nemen. Inmiddels zijn ook de door orgelbouwer Pels en Van Leeuwen (te 's Hertogenbosch) ter beschikking gestelde pijpen uit Aeolian orgel # 1031 (oorspronkelijk geplaatst in de Choralion-Saal in Berlijn) binnengekomen. Met al dit materiaal wordt eindelijk de herbouw van het orgel mogelijk.

De restauratie van het orgel uit Kareol

Eerder kon uit het Aeolian orgel-fonds de aankoop van een groot aantal Aeolian Pipe Organ rollen bekostigd worden, zodat t.z.t. voldoende repertoire voorhanden zal zijn om de orgelconcerten zoals deze door Julius Carl Bunge in de muziekkamer van zijn villa Kareol gegeven werden, in stijl te kunnen hervatten. De oorspronkelijke bouwtekeningen zijn in het archief van de Aeolian Company in de V.S. teruggevonden, zodat de opstelling van het orgel in de villa vrijwel geheel nagebouwd zal kunnen worden.

Alleen het oorspronkelijke (sier)front is niet bewaard gebleven, maar zal aan de hand van bestaande foto’s gereconstrueerd kunnen worden. Door verder speurwerk zijn nog allerlei interessante details bekend geworden, zoals door de vondst van een tot nu toe onbekende foto van de grote hal van villa Kareol. Hierop is de vleugel die daar stond beter te zien dan op andere foto’s. Aan de dubbele poten en de kast met de trappedalen op de plaats van de gewone pedalen is af te leiden, dat het om een pianolavleugel gaat, waarschijnlijk ook van de Aeolian Company.


Alleen een Aeolian orgel was voor een heer van stand nog niet voldoende! Op foto’s van de muzieksalon zelf is ook een vleugel te zien, maar daarvan is het niet vast te stellen of dit hetzelfde instrument betreft.