Westerstraat 106

1015 MN Amsterdam

De muziekrollenbibliotheek van de firma Schlüter

In 1900 schonk de heer J.J. Biesing, die in de Kunstzaal Biesing in Den Haag lange tijd (verkoop-) tentoonstellingen organiseerde, een prachtig schilderij van Otto Eerelman aan de Nederlandse Staat. De intocht van Koningin Wilhelmina in Amsterdam bij haar inhuldiging in 1898. Het kwam terecht in het Rijksmuseum. Wat een sfeervol plein was het Frederiksplein toen nog!

Tot 1923 waren er talloze tentoonstellingen te zien in het pand Molenstraat 65/65A te Den Haag.

In 1923 ging Kunstzaal Biesing door onbekende oorzaak failliet.

Het pand werd verkocht en in de twee opvolgende jaren was er een winkel in grammofoons gevestigd.

Op 6 maart 1926 opent Herman Richard Otto Schlüter hier zijn muziekrollenhandel en -bibliotheek.

Hij was geboren in Amsterdam (23 augustus 1887) en overleed in Den Haag (28 januari 1966).

Schlüter werd importeur van de bekende Edition Musicale Perforée uit Parijs.

Hierbij twee reclame-objecten (soort boekenleggers) van de E.M.P., waarvan een met opdruk van Schlüter. Men had blijkbaar (vrijwel?) het gehele repertoire van deze fabrikant beschikbaar: vierduizend verschillende nummers!


Voor de werkzaamheden had Schlüter wat hulpjes nodig: een jongen om de rollen per bakfiets af te leveren en een meisje dat kon helpen om onder meer de rollen die terugkwamen te controleren.

Aanvankelijk kreeg de loopjongen ƒ7,50 per week, een jaar later zelfs ƒ9.-!


Schlüter organiseerde ook demonstratie-concerten, zoals op de boekenlegger vermeld staat, iedere donderdagmiddag van 2 tot 6 uur. “U komt toch ook?” Uit het volgende krantenbericht blijkt, dat hij beschikte over een ‘kunstspelvleugel’.

In Den Haag waren in die tijd veel mensen die in Indië woonden en werkten en kortere of langere tijd op verlof kwamen. Ook aan hen probeerde Schlüter natuurlijk muziekrollen te slijten. In Indië waren heel wat families in bezit van een pianola.


Met de komst van de radio probeerde Schlüter daar natuurlijk ook een graantje van mee te pikken:

Maar al gauw bleek dit nieuwe medium de markt voor piano’s en pianola’s op zijn kop te zetten. Merkwaardig genoeg staat deze Radiola ook op zijn kop afgebeeld!

Al gauw was er geen houden meer aan. De vraag naar muziekrollen kelderde en veel mensen zegden hun abonnement op de rollenbibliotheek op. Al na drie jaar (!), in maart 1929 werd Schlüter failliet verklaard. De gehele verkoopvoorraad en rollenbibliotheek werden te koop aangeboden.

De muziekrollen met het etiket van Schlüter komen wij nog heel regelmatig tegen. Blijkbaar vonden de meeste van de 8.000 muziekrollen toch nog hun weg naar vele bezitters van een pianola. In het archief van het museum bevinden zich ongeveer 2.000 E.M.P. rollen.