Westerstraat 106

1015 MN Amsterdam

Julius Carl Bunge blijkt ook twee opmerkelijke patenten op zijn naam te hebben: bij het Engelse patentbureau werd onder nummer 1865 op 24 juli 1906 door hem patent aangevraagd op een apparaat om met behulp van een toetsenbord een muziekrol voor een pianola direct te perforeren. Dit patent werd op 24 oktober 1907 verleend. Onder nummer 14329 werd op 24 juni 1909 nog een vinding van hem in Engeland ingeschreven. Op 5 oktober van hetzelfde jaar werd dit patent ook in de VS geregistreerd. Het betreft verbeteringen aan de ponsmachines voor muziekrollen. Het blijkt, dat hij al zeer vroeg interesse had in de pianola en dat hij zich direct in het maken van muziekrollen daarvoor verdiept had. Hij ontwierp deze apparaten (en bouwde waarschijnlijk prototypen daarvan) al lang voordat hij zijn Aeolian Pipe Organ bestelde (in de loop van 1910). Waarschijnlijk was hij al in het bezit van een pianola-piano of voorzetapparaat voordat hij de Pianola vleugel aanschafte, die op een van de interieurfoto's van villa Kareol in de centrale hal te zien is. Wellicht liet hij ook al bij de Aeolian fabriek muziekrollen voor dit instrument maken en ontdekte hij daarbij tekortkomingen in de apparatuur die daar gebruikt werd. Een bewijs temeer hoezeer Bunge geïnteresseerd was in de nieuwe mogelijkheden voor muziekreproduktie die de Pianola en het Aeolian Pipe Organ aan de muziekliefhebber boden.

Bunge als uitvinder