Informatie over de stichting Nederlands Piano Museum.

De Stichting Nederlands Piano Museum werd opgericht op 25 februari 1981 te Amsterdam.

KvK nummer: 41 201 383

Fiscaal nummer: 8050.06.394

Adres: Westerstraat 106, 1015 MN Amsterdam

Telefoon: 020/6279624

email: info@pianola.nl

website: www.pianola.nl

Bestuurssamenstelling:

K.P.J. Janse (voorzitter)

Y.P. Verschoor (secretaris/penningmeester)

T.D. Dekker (bestuurslid)

Het beleidsplan dat ingediend is voor subsidie uit het Kunstenplan (Gemeente Amsterdam) is opnieuw herzien en hier te vinden:

Bedrijfsplan Pianola Museum 2014.doc

Het museum werkt alleen met vrijwilligers.

Doelstelling: bijeenbrengen, instandhouden en tentoonstellen van een representatieve collectie op het gebied van automatisch spelende piano’s (en aanverwante instrumenten).

Het museum ontvangt vrijwel dagelijks individuele bezoekers en groepsrondleidingen. Iedere week zijn er meerdere concerten e.a. activiteiten.

De jaarcijfers over het jaar 2012 en 2013 zijn hier te vinden:

Exploitatie 2012.xlsx

Jaaroverzicht 2013.docx