Laat de Belastingdienst meebetalen aan uw schenking!


De Stichting Nederlands Piano Museum die het Pianola Museum beheert is een erkende ‘het algemeen nut beogende’ instelling (Culturele ANBI), en giften zijn daarom in de meeste gevallen fiscaal aftrekbaar!

Dankzij de nieuwe ‘Geefwet’ wordt het nog aantrekkelijker te schenken aan een culturele instelling als het Pianola Museum. De Belastingdienst past namelijk een ‘multiplier’ van 1,25 toe bij het bepalen van de hoogte van het bedrag, dat in mindering komt op uw belastbaar inkomen.

Het grootste voordeel biedt de periodieke gift. Bij een eenmalige gift geldt een drempel en een plafond bij het bepalen van het bedrag dat in mindering komt. Deze drempel bedraagt 1% van het verzamelinkomen (of minimaal 60 euro). Het plafond is 10 % daarvan.

Bij periodieke giften gelden deze drempels niet, maar er is wel een maximum van 5.000 euro. Het is tegenwoordig niet meer nodig daarvoor een contract op te laten stellen door een notaris. De Belastingdienst heeft op zijn website daarvoor een formulier dat men kan downloaden.

Informatie over de Stichting Nederlands Piano Museum (ANBI):

Fiscaal nummer: 8050.06.394

Zeker nu heeft het Pianola Museum uw steun hard nodig!


De fondsenwerving voor het uitbreidingsplan van het museum is nog steeds gaande. Zodra wij meer duidelijkheid zullen hebben op welke wijze de gemeente Amsterdam aan de realisatie van de plannen zal willen meewerken, kunnen wij de plannen verder gaan uitwerken. Uiteraard zullen wij in dat stadium alle bekende cultuurfondsen vragen bij te dragen in de kosten van het gehele projekt. Maar hoe meer donaties wij binnenkrijgen, deste groter de kans van slagen.

U kunt ook meespelen met de Vriendenloterij voor het Pianola Museum!

De girorekening van de Vriendenkring van het Pianola Museum is

NL15 INGB 0003 7082 54