Kinderconcerten

Het lijkt wel tovenarij. Onzichtbare vingers laten de toetsen van een piano bewegen....

Presentatie:
Fokke Baarda of
Kasper Janse

Na het concert mogen de kinderen zelf proberen om een pianola te laten spelen.

Datum:

6/5, 3/6

Aanvang: 11.30 u.

Toegang: € 5,-

(ouders en kinderen)