Westerstraat 106

1015 MN Amsterdam

Het rekeningnummer van de Vriendenkring van het Pianola Museum is

NL14 INGB 0003 7082 54

ANBI informatie: